Avís Legal

Menorca 100 por 100 Inox, SL
Dinamarca, nave 4 – POIMA
07714 Maó (Menorca) Illes Balears
NIF: B57175408
Telèfon: 971355970
100por100inox@gmail.com
Nom de domini: 100por100inox.com

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris sobre quines són les condicions d’ús del lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’estableixen aquí, així com de qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que tengui obligació de preavisar o posar-ho en coneixement dels usuaris, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al prestador.

El lloc web del prestador pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als continguts esmentats. En qualsevol cas, el prestador manifesta que retirarà immediatament qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i que retirarà immediatament la redirecció a l’esmentat lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborarà de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots els continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que en el lloc web hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions fixades, així com la implementació de les mesures de seguretat establertes en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a la disposició dels usuaris la política de privadesa de l’entitat i informa els usuaris respecte als següents aspectes:

  • Dades del responsable del tractament.
  • Dades tractades.
  • Fitxer en el qual s’emmagatzemen.
  • Finalitat del tractament.
  • Obligació o no de facilitar-les, així com les conseqüències en cas de no facilitar-les.
  • Sobre els drets que assisteixen qualsevol usuari i el procediment per exercir-los.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador, o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en qualsevol cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i ells mateixos són responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se al respecte. En qualsevol cas, el prestador disposa de l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, si bé el seu simple esment o l’aparició en el lloc web no implica l’existència de drets o de cap mena de responsabilitat del prestador sobre aquells, com tampoc cap tipus de suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través de l’adreça electrònica següent.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Maó.